Förvaltarkommentar februari 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Sammantaget blir vår ansats neutral inför februari, i enlighet med vår uppfattning att den svenska börsen inte verkar ha mycket krut på egen hand just nu, utan att vi sannolikt är beroende av fortsatt starka omvärldsbörser om vi ska kunna avancera vidare. Vi positionerar fonderna utifrån denna syn, samt utifrån vår uppfattning att risken för en större korrektion, ledd av USA, nu är förhöjd". Efter en dramatisk inledning, med ett relativt kraftigt kursfall initierat av en uppblossande ränteoro i USA, stabiliserades börserna och facit på månaden blev en beskedlig nedgång på 0.6 % på OMXS30. På räntemarknaden har de långa marknadsräntorna, trots en stigande trend internationellt, åter vänt ner i Sverige. Orsaken var svagare inflationssiffror än väntat i januari samt ett duvaktigt riksbanksprotokoll. Med fog kan man nu, med tanke på att den svenska konjunkturen förväntas vända ner redan under andra halvan i år, fråga sig om inte vår halsstarrige riksbankschef helt missat chansen att höja räntorna innan lågkonjunkturen träffar landet. Mycket tveksamt hanterat, precis som åtgärden att höja reporäntan till 4.75 % mitt i det finansiella kaoset 2008, men som bolåntagare får man tacka och ta emot. Inför mars blir börsutvecklingen sannolikt till stor del kopplad till frågan hur pass allvarlig oron för stigande lång- och korträntor blir i USA. Den mest snarlika utvecklingen historiskt är samma tid 1994, då vi under några månader hade en räntedriven oro som härstammade från USA och drog ner den svenska börsen med som mest 17 %. Men vissa likheter (fallande USD, stigande räntor) finns även med det mer dramatiska 1987.Eftersom den svenska konjunkturen närmar sig, eller redan har passerat zenit, samtidigt som vi ser en hög sannolikhet för fortsatt stigande räntor i USA, blir vår bild neutral till negativ inför mars och vi positionerar fonderna utifrån detta huvudscenario.

Fondutveckling

Den negativa börsutvecklingen i kombination med stigande långräntor gav en utmanande miljö för såväl våra marknadspåverkade fonder som våra marknadsneutrala fonder. Utifrån dessa förutsättningar är vi emellertid i stort sett nöjda med fondresultaten, där vår totala insats bästa sammanfattas i utvecklingen i AMS som steg 0.3%.

De marknadsneutrala fonderna Opportunity, Stability och Stability Offensiv påverkades alla negativt av de stigande långräntorna, men sammantaget blev effekten på månadsbasis relativt liten. Månadens vinnare blev Protect, som framför allt försöker identifiera och skapa avkastning i fallande marknader. Fonden hade en relativt stor exponering mot börsnedgång in i februari, vilket var lyckosamt. Denna exponering minskades sedan relativt nära månadsbotten, varför en ganska stor del av den upparbetade avkastningen kunde behållas trots att börsnedgången på månadsbasis blev begränsad.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe hade det lite besvärligare i det negativa börsklimatet, och tappade lite mer än index. Inför mars har Edge fortsatt en viss övervikt mot börsen, samtidigt som Sharp och Sharp Europe, åtminstone initialt, behåller en undervikt mot börsen.

Sammantaget medförde ovanstående individuella resultat att vår hedge fond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), har fortsatt att utvecklas positivt. AMS största innehav i februari var Protect utifrån vår uppfattning att risken för en större korrektion var högre än normalt. Vi gläds särskilt åt den stabilitet fonden visade när det blåste som värst på börserna i början på månaden, där många branschkollegor i samma fondkategori hade det betydligt tuffare. AMS har därmed visat att den gjort skäl för att kallas marknadsneutral. Även om vi nu minskat andelen Protect i AMS en aning till förmån för Opportunity, är Protect fortsatt fondens största innehav med cirka 25 % vikt.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad