Förvaltarkommentar mars 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Den oväntade styrkan gör att marknaden har möjligheter att klättra ännu en bit, och inför mars intar vi därför en helt neutral ansats. På lite längre sikt är fortsatt vår bedömning att lättnaden över ett omslag i centralbankernas räntepolitik och en överenskommelse mellan USA och Kina inte mer än temporärt kommer att förmå mildra oron över den kommande konjunkturavmattningen". Vi konstaterar att börsuppgången (inkl. utdelningar), har fortsatt enligt prognos, med en imponerande stabilitet. Som vi redogjort för har i princip även alla tekniska indikatorer sedan en tid slagit om till köp, medan bilden är mer splittrad utifrån ett fundamentalt perspektiv. På den negativa sidan syns allt fler tecken på en global konjunkturavmattning. Emellertid har marknaden, åtminstone för närvarande, istället valt att fokusera på att lägre ekonomisk tillväxt leder till uteblivna räntehöjningar. Tills vi ser tydligare tecken på att konjunkturavmattningen även resulterar i bredare konsekvenser för börsbolagens vinster, är det därför troligt att det positiva sentimentet består. Emellertid är det svårt att ha hög vinsttillväxt utan att risken för räntehöjningar åter ökar, och vår bedömning är att aktiemarknaden ännu en gång tolkar sakernas tillstånd lite väl rosenskimrande. Tills vi ser en ljusning i konjunkturbilden behåller vi, trots kortsiktig börsstyrka, därför vår neutrala/negativa börssyn i det medellånga perspektivet. Under april kommer nu marknaden att nagelfara hur pass påverkade bolagens resultat, och inte minst framtidsutsikter, är av den senaste tidens svagare makrodata. Vi ser framför oss ett sämre börsklimat redan under andra halvan av april.

Fondutvecklingen

Den svagt stigande börsen (inkl. utdelningar) i kombination med en neutral marknadsansats har medfört att vi noterar relativt små värdeförändringar i våra absolutavkastande fonder, samtidigt som vår börspåverkade fond Sharp har traskat vidare uppåt. Bäst bland de marknadsneutrala fonderna gick återigen Stability Offensiv. Anledningen till att Stability och Stability Offensiv har startat året bättre än Edge och Opportunity är främst att de sistnämda har haft en mer negativ ansats till börsen. Med utgångspunkt i vår marknadsuppfattning har Edge och Opportunity fortsatt en svagt negativ exponering mot börsen inför april, medan Stability och Stability Offensiv i princip har en helt neutral ansats.

De marknadspåverkade fonderna utvecklades, som man kan förvänta sig utifrån den fortsatta börsuppgången, åt olika håll. Protect, fonden som särskilt strävar efter att skapa god avkastning när aktiemarknaden faller, hade av naturliga skäl det fortsatt jobbigt, även om nedgången blev relativt begränsad. Bättre gick det alltså återigen för Sharp som hade stöd av den stigande börsen och därmed, tillsammans med Stability Offensiv, blev periodens vinnare bland Atlantfonderna. Utifrån den kraftiga börsuppgången hittills i år och vår svagt negativa uppfattning inför april, behåller vi en viss undervikt gentemot börsen i Sharp.

Sammantaget medförde ovanstående blandade fondresultat att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), hade ännu en stabil period. Fonden ligger fortsatt relativt neutralt positionerad inför april, d.v.s. cirka 60 % av fonden ligger placerad i våra marknadsneutrala fonder.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad