Atlant Green Tech Metals - förvaltarkommentar augusti 2021

Förvaltarkommentar av Mattias Gromark som förvaltar Atlant Green Tech Metals - klicka här för att läsa hela förvaltarkommentaren.

Sommarens marknad i ädelmetallssegmentet har fortsatt varit svagt efter toppen i slutet på maj. Fondens exponering mot bolag med exponering mot ädelmetaller har tyngt fondens avkastning medan bolag med exponering mot mangan och litium har gått bäst, mer om detta längre ned. Fonden steg något i juli, +0,8 procent men föll tillbaka igen under augusti, -4,85 procent. Omställningen i fonden från enbart ädelmetallsexponering till bolag verksamma inom så kallade gröna metaller fortsätter och är klar till cirka två tredjedelar. Fonden investerar nu i bolag som är verksamma inom gröna metaller, metaller som behövs i övergången från fossilfri energi till förnyelsebar energi och elektrifiering. Bolagen kan vara verksamma inom allt ifrån utvinning till återvinning och gärna att det sker med ett stort innehåll av ny teknik och nya processer. 

Har du frågor angående fondens pågående förflyttning mot gröna metaller så återkom gärna till förvaltaren Mattias Gromark.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund