2021-05-17

Högt betyg i hållbarhet för Atlant Fonder

Atlant Fonder är stolta över att ha hamnat på plats tre i Fundrellas ESG Alignment Matrix. "Det är ett fint kvitto på att vi jobbar i rätt riktning med hållbarhet i förhållande till vad de stora kunderna efterfrågar", säger Peter Beckman, Hållbarhetsansvarig och Ansvarig för institutionell försäljning på Atlant Fonder. 

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund