2021-05-18

Sammanslagning av Atlant Precious andelsklasser

Den 24 juni 2021 slås Fonden Atlant Precious nuvarande två andelsklasser samman. Vid detta tillfälle byter fonden även namn till Atlant Green Tech Metals och får nya fondbestämmelser. 

Vi sammanfattar de största förändringarna nedan.

  • Fonden byter namn till Atlant Green Tech Metals.
  • Placeringsinriktning ändras så att fonden får en tydlig inriktning mot metaller som används i omställningen mot förnyelsebar energi och minskade koldioxidutsläpp.
  • Andelsklass B slås samman med andelsklass A
  • Ändringarna syftar till att rikta fondens fokus mot investeringar i metaller som gynnas av grön energiomställning. Därmed utökas nuvarande strategi till att i större utsträckning inkludera basmetaller.

Mer information om sammanslagningen och de nya fondbestämmelserna finns i kundbreven.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund