2021-06-24

Genomförd fusion av andelsklasserna i Atlant Precious

Den 24 juni 2021 fusionerades andelsklasserna i Atlant Precious. Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Atlant Precious B har bytts ut mot fondandelar i Atlant Precious A. 

När en fond/andelsklass som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond medför det att du per automatik får andelar i den nya fonden/andelsklassen. Värdet motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden/andelsklassen, men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna/andelsklasserna på fusionsdagen.

Fonden har även ändrat karaktär i syfte att rikta fokus mot investeringar i ädel- och basmetaller som gynnas av grön energiomställning. Fonden har bytt namn till Atlant Green Tech Metals Läs mer om fonden här.

Läs mer om fusionen här.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund