2021-06-28

Atlant Fonder och Futur Pension inleder ett samarbete kring framgångsfonden Atlant Opportunity

Från och med måndag den 28 juni kommer Atlant Opportunity finnas tillgänglig på fondlistan hos Futur Pension. Ett samarbete som har goda förutsättningar att bli framgångsrikt då intresset att investera i Opportunity är mycket stort.

Atlant Opportunity är en marknadsneutral och absolutavkastande fond vars avkastning inte ska vara kopplad till rörelsen på börsen eller andra marknader. Fondens fokus ligger på att hålla en jämn och robust avkastning, vilket den gjort sen den lanserades 1 januari 2016. Den årliga snittavkastningen de fem första åren ligger på +5,5 procent, vilket åstadkommits till låg risk.

Att fonden nu görs tillgänglig på Futur Pension innebär att fler sparare får åtkomst till en stabil bas i sin portfölj. De flesta fonder på marknaden är aktietunga men konstruktionen bakom Atlant Opportunity samt hur besluten bakom varje investering i fonden tas är unik. Fonden ska fungera som en "allvädersfond" och den aktiva förvaltningen av räntebärande placeringar, derivatstrategier och en liten andel tillväxtaktier möjliggör detta.

Vi startade Atlant Opportunity för att vi ville ha en fond som kan vara en byggsten i den trygga delen av en bred portfölj. Vi ville konstruera en fond som kan leverera en hög riskjusterad avkastning och som antingen höjer avkastningen i portföljen utan att höja risken, eller sänker risken utan att sänka avkastningen, säger Taner Pikdöken, fondförvaltare på Atlant Fonder.

Atlant Opportunity riktar sig till sparare som vill ha en fond med låg volatil avkastningsprofil och som vill ha en stabil bas i sitt fondsparande där man vet ungefär hur fonden kommer att utveckla sig.

Det viktigaste för oss är att om börsen går ner finns det något i fonden som ligger som motvikt och kan balansera upp. Vi tittar på hur portföljen beter sig i olika typer av scenarion. Om börsen går ner 20 procent nästa månad kan vi generera ett teoretiskt tal om fondens utveckling som kommer ligga nära sanningen. Vi gissar inte på hur världen kommer utveckla sig utan vill ha en fond med hög förutsägbarhet, avslutar Taner.

Atlant Opportunity finns tillgänglig på Futur Pension från och med 28 juni 2021.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund