2021-06-30

Atlant Precious byter namn till Atlant Green Tech Metals och ändrar inriktning: Ska investera i bolag och metaller för en grön energiomställning

För att ta tillvara på de stora möjligheterna inom den gröna omställningen och EU:s mål  att vara klimatneutrala år 2050 – Net Zero 2050 – ändrar Atlant Fonder nu förvaltningsinriktningen i en av sina fonder och döper om den till Atlant Green Tech Metals. “Den globala gröna omställningen erbjuder många goda investeringsmöjligheter.”, säger Mattias Gromark, förvaltare på Atlant Fonder.  

Atlant Precious är en fond som fokuserat på ädelmetallsmarknaden, främst guld som fungerar som värdebevarande i tider när många stimulanser sätts in. I takt med att bland annat efterfrågan på batterier för EV (electrical vehicles) rusar väntas nu ett stort underskott på metaller, varför Atlant Fonder nu byter både riktning och namn på Atlant Precious, som från och med månadsskiftet juni/juli bär namnet Atlant Green Tech Metals.  

Atlant Green Tech Metals kommer att vara en fond som investerar i bolag som framställer metaller för den gröna energiomställningen. I praktiken innebär det metaller för framställning av fossilfri energi och elektrifiering. Enligt siffror från IEA kommer investeringarna i  sektorn tredubblas från 760 miljarder USD 2019 till 2,200 miljarder USD 2030. Andelen förnyelsebar energi kommer också att växa från 27% 2019 till 60% 2030.  

Huvudfokus för den nya fonden blir bolag aktiva inom de Europeiska och Nordamerikanska leverantörsled som nu börjar byggas upp för att möta den explosiva tillväxt som startat och som väntas pågå under lång tid. Fonden investerar i hela livscykeln för gröna metaller från  prospektering, utvinning, bearbetning, finansiering, förädling och slutligen återvinning. Ett krav är bolag med hållbar produktion och som har höga ESG-mål. 

– Förändringen kommer att ske i månadsskiftet juni-juli. Avgiften kommer att ligga på 1,5 % och vi slopar den tidigare rörliga avgiften. Tidshorisonten för fonden bör vara minst fem år, säger Mattias Gromark, förvaltare på Atlant Fonder.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. 

För mer information kontakta:

Michael Ekelund, VD Atlant Fonder
michael.ekelund@atlantfonder.se
0767-209 676 

Mattias Gromark, Förvaltare Atlant Fonder
mattias.gromark@atlantfonder.se
0702- 475 754 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund