2022-02-08

Nya fondbestämmelser i Atlant Green Tech Metals

Den 14 mars 2022 får Atlant Green Tech Metals nya fondbestämmelser. Fondbestämmelserna har i sak ändrats i bland annat följande avseende;

  • Fonden beskrivs inte längre som absolutavkastande. Målet är att över tid generera en god riskjusterad avkastning.
  • Formuleringen av fondens placeringsinriktning har justerats.

Läs mer om de ändringarna i kundbrevet eller fondens olika dokument som du hittar här nedan:

Om du med anledning av ändringarna eller annat skäl inte vill behålla dina investeringar i Fonden har du möjlighet att avgiftsfritt begära inlösen. För att inlösen ska verkställas före ändringarna börjar gälla måste begäran om inlösen vara fondbolaget tillhanda senast den 11 mars 2022.



Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund