2022-03-15

Folksam Fondförsäkring tar in framgångsfonden Atlant Opportunity

Från och med tisdag den 15 mars kommer Atlant Opportunity finnas tillgänglig på det guidade fondutbudet hos Folksam Fondförsäkring. Ett samarbete som har goda förutsättningar att bli framgångsrikt då intresset att investera i Opportunity är mycket stort.

Atlant Opportunity är en marknadsneutral och absolutavkastande alternativ fond vars avkastning inte ska vara kopplat till rörelsen på börsen eller andra marknader. Fondens fokus ligger på att hålla en jämn och robust avkastning, vilket den gjort sen den lanserades 1 januari 2016. Den årliga snittavkastningen de sex första åren ligger på +5,7 procent, vilket har åstadkommits till låg risk. 

Att fonden nu görs tillgänglig i Folksams guidade urval innebär att fler sparare får åtkomst till en stabil bas i sin portfölj. De flesta fonder på marknaden är aktietunga men konstruktionen bakom Atlant Opportunity samt hur besluten bakom varje investering i fonden tas är unik. Fonden ska fungera som en “allvädersfond” och den aktiva förvaltningen av räntebärande placeringar, derivatstrategier och en liten andel tillväxtaktier möjliggör detta. 

Atlant Opportunity riktar sig till sparare som vill ha en fond med låg volatil avkastningsprofil och som vill ha en stabil bas i sitt fondsparande där man vet ungefär hur fonden kommer att utveckla sig. 

– Att Folksam tar in Atlant Opportunity ser vi som ett bevis för att vårt hårda arbete med governance och hållbarhetsfrågor gjort att Atlant Fonder höjts till en nivå som klarar de allra tuffaste urvalskriterier. Den finansiella historiken för Atlant Opportunity har alltid varit stark. Vi ser med glädje fram emot att starta samarbetet med Folksam för att erbjuda deras kunder en riktigt bra fond, säger Michael Ekelund, VD på Atlant Fonder.
 
Atlant Opportunity finns tillgänglig i Folksam Fondförsäkrings guidade fondutbud från och med den 15 mars 2022.

För mer information kontakta
Michael Ekelund, vd Atlant Fonder 
michael.ekelund@atlantfonder.se
0767-209 676

Atlant Fonder AB är ett fristående svenskregistrerat fondbolag. Bolaget grundades 2006 och är idag en av de största aktörerna inom alternativa fonder på den svenska marknaden. Atlant Fonders fonder har en aktiv ränteförvaltning som bas, vilken kombineras med derivatstrategier för att både sänka risken i fonderna och öka avkastningen. Målet är att minimera risker och uppnå en hög riskjusterad avkastning. Atlant Fonder har huvudkontor i Lund samt kontor i Stockholm och Sälen. Bolaget har nio medarbetare och samtliga är delägare i bolaget.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
 Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund