2023-05-03

Ändring i Atlant Opportunity den 1 juni 2023

Atlant Opportunity har idag en prestationsbaserad avgift om 10 procent, som utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens avkastningströskel, som är svenska statsskuldväxlar med löptid om tre månader (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den prestationsbaserade avgiften.  

Den 1 juni 2023 görs en förändring av den prestationsbaserade avgiften som då höjs från 10 till 15 procent. Förändringen ryms inom fondens nuvarande fondbestämmelser.  Här finns informationsbroschyren som gäller från den 1 juni 2023. Övrig aktuell fondinformation finns på fonden sida här.Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund