Opportunity

2023-05-03

Ändring i Atlant Opportunity den 1 juni 2023

Atlant Opportunity har idag en prestationsbaserad avgift om 10 procent, som utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens avkas...


Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund