Augusti

2020-08-25

Fusion mellan Atlant Stability Offensiv och Atlant Opportunity

Fonderna Atlant Opportunity och Atlant Stability Offensiv är båda av karaktären aktivt förvaltade värdepappersfonder, med likartad investeringsstrateg...


2020-08-25

Ändrade villkor på tre av våra fonder

2016 lanserade vi tre nya fonder och snart fem år senare ser vi att de har mottagits väl av marknaden och uppfyllt de förväntningar vi har på risk och...


2020-08-21

Pacific Precious byter namn till Atlant Precious

Pacific Precious har från den 21 augusti nya fondbestämmelser. Ändringen består i att namnet ändras till Atlant Precious.

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund