2020

2020-11-16

Genomförd fondfusion: Atlant Stability Offensiv har fusionerat med Atlant Opportunity

Den 17 november 2020 fusionerades Atlant Stability Offensiv med Atlant Opportunity. Fusionen innebär att fondandelarna i Atlant Stability Offensiv har...


2020-09-21

Genomförd fondfusion: Pacific Explorer Dynamic har fusionerat med Atlant Precious

Den 18 september 2020 fusionerades Pacific Explorer Dynamic med Atlant Precious. Fusionen innebär att fondandelarna i Pacific Explorer Dynamic har byt...


2020-08-25

Fusion mellan Atlant Stability Offensiv och Atlant Opportunity

Fonderna Atlant Opportunity och Atlant Stability Offensiv är båda av karaktären aktivt förvaltade värdepappersfonder, med likartad investeringsstrateg...


2020-08-25

Ändrade villkor på tre av våra fonder

2016 lanserade vi tre nya fonder och snart fem år senare ser vi att de har mottagits väl av marknaden och uppfyllt de förväntningar vi har på risk och...


2020-08-21

Pacific Precious byter namn till Atlant Precious

Pacific Precious har från den 21 augusti nya fondbestämmelser. Ändringen består i att namnet ändras till Atlant Precious.


2020-06-17

Fusion mellan Pacific Explorer Dynamic och Pacific Precious

Fonderna Pacific Explorer Dynamic och Pacific Precious är båda av karaktären aktivt förvaltade värdepappersfonder. I syfte att renodla vårt utbud och ...


2020-04-30

Atlant Multi-Strategy - Bästa nordiska fond-i-hedgefond 2019

Atlant Multi-Strategy har fått pris av Hedge Nordic, som bästa nordiska fond-i-hedgefond 2019. Läs mer här - Best Nordic Fund of Hedge Funds 20...


2020-03-26

Atlant Fonders hållbarhetsarbeteÄldre inlägg


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund