2020

2020-11-16

Genomförd fondfusion: Atlant Stability Offensiv har fusionerat med Atlant Opportunity

Den 17 november 2020 fusionerades Atlant Stability Offensiv med Atlant Opportunity. Fusionen innebär att fondandelarna i Atlant Stability Offensiv har...


2020-08-25

Fusion mellan Atlant Stability Offensiv och Atlant Opportunity

Fonderna Atlant Opportunity och Atlant Stability Offensiv är båda av karaktären aktivt förvaltade värdepappersfonder, med likartad investeringsstrateg...


2020-08-25

Ändrade villkor på tre av våra fonder

2016 lanserade vi tre nya fonder och snart fem år senare ser vi att de har mottagits väl av marknaden och uppfyllt de förväntningar vi har på risk och...


2020-04-30

Atlant Multi-Strategy - Bästa nordiska fond-i-hedgefond 2019

Atlant Multi-Strategy har fått pris av Hedge Nordic, som bästa nordiska fond-i-hedgefond 2019. Läs mer här - Best Nordic Fund of Hedge Funds 20...


2020-03-26

Atlant Fonders hållbarhetsarbete


2020-01-30

Atlant Opportunity har av Privata Affärer utsetts till - Årets Hedgefond 2019

Atlant Opportunity har av Privata Affärer utsetts till "Årets Hedgefond 2019". Motiveringen från Privata Affärer lyder - "En fond som skyddar kapi...

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund