Dags att minska aktierisken?

Världens börser med USA i spetsen har generellt sett haft en lång och stor uppgångsperiod ända sedan finanskrisen 2008. Allt fler oroar sig nu för att börsfesten är på väg att ta slut och många vill ta ner risken i sin portfölj och söker därför efter tryggare alternativ. Ett sätt att fortsatt ta del av en eventuell uppgång på den svenska aktiemarknaden men med en begränsad risk är att investera i Atlant Sharp. Fonden har som mål att över tid gå bättre än Stockholmsbörsen (OMXS30-index) men oavsett hur mycket Stockholmsbörsen faller, ska en nedgång i fonden aldrig bli större än cirka 10 procent under ett kalenderår, mätt från Sharps kurs den 1 januari. I år är Atlant Sharp upp 7,1 % medan OMXS30 gått upp med 5,1 %.

För den som inte vill ta någon aktierisk alls men ändå ha möjlighet till en avkastning på 4-5 % har vi två intressanta räntealternativ. Det är Atlant Opportunity och Atlant Stability Offensiv som båda investerar merparten av kapitalet i företagsobligationer. Derivat, optioner och terminer, används både för att sänka risken och skydda fonden mot oönskade marknadsrörelser. Vårt friare placeringsmandat medför också att vi kan skapa meravkastning utöver den aktiva ränteförvaltningen. 

I jämförelse med företagsobligationsfonder och likvärdiga hedgefonder ser det ut så här för perioden 1 januari - 25 september 2018.

Företagsobligationsfonder

-0,3 %

Likvärdiga Hedgefonder

+2,5 %

Atlant Stability Offensiv

+8,3 %

Atlant Opportunity

+5,7 %

Källa: Morningstar

Atlant Opportunity har sedan starten 1 januari 2016 avkastat fina 20,1 % vilket t.o.m är bättre än Stockholmsbörsen trots en avsevärt lägre risk. Atlant Stability Offensiv har sedan 1 januari 2016 avkastat goda 14 % vilket ligger i linje med förväntad målavkastning.
(26 september 2018)   

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge-0.72% 
Atlant Multi-Strategy0.01% 
Atlant Opportunity-0.12% 
Atlant Protect0.02% 
Atlant Sharp-0.25% 
Atlant Sharp Europe B-0.56% 
Atlant Stability0.00% 
Atlant Stability Offensiv-0.07% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

 

Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

 

 

 

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar september 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Även om vi ur ett fundamentalt perspektiv anser att de obalanser som byggts upp i de finansiella systemen blir allt mer oroväckande på lite sikt, är det bara att kons [...]

Läs hela


Aktuellt

Köpvärda fonder i oktober 2018 artikel i Placera.se den 1 oktober 2018

Atlant Stability är en av de fonder som Avanza rekommenderar som köpvärd fond i oktober 2018. Läs mer på placera.se.

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad