Starkt första halvår för Atlant Fonders räntealternativ

Riksbanken envisas med att låta räntorna ligga kvar på en historiskt låg nivå. På kreditmarknaden rör sig räntespreaden så smått uppåt vilket syns i kursutvecklingen för företagsobligationsfonder. Fonderna har generellt sett gett en medioker avkastning och fonder med utländska obligationer har i flera fall gått ner med ett par procent.

I skenet av detta är vi på Atlant Fonder stolta och glada över att våra tre räntealternativ har gett en hög avkastning under första halvåret. Förutom att ränteportföljen gett en god grundavkastning medför vårt friare placeringsmandat att vi kan skapa meravkastning utöver ränteportföljen samt skydda oss mot oönskade marknadsrörelser. Jämför vi resultaten med grupperna korta räntefonder och företagsobligationsfonder ser det ut så här efter det första halvåret.

Korta räntefonder

-0,1 %

Företagsobligationsfonder

-0,2 %

Atlant Stability

+0,5 %

Atlant Stability Offensiv

+3,6 %

Atlant Opportunity

+3,6 %

Källa: Morningstar

Atlant Stability Offensiv och Atlant Opportunity har i stort sett redan nått sin årliga målavkastning men har goda förutsättningar att fortsätta ge en god avkastning under resten av året. Atlant Opportunity har sedan starten 1 januari 2016 avkastat fina 18,4 % vilket t.o.m. är bättre än Stockholmsbörsen, trots en avsevärt lägre risk.
(17 juli 2018)   

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge-0.75% 
Atlant Multi-Strategy-0.15% 
Atlant Opportunity0.03% 
Atlant Protect0.20% 
Atlant Sharp-0.70% 
Atlant Sharp Europe B-0.03% 
Atlant Stability0.01% 
Atlant Stability Offensiv-0.05% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

 

Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

 

 

 

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar juni 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Eftersom aktiemarknaden har en tendens att springa före konjunkturen känns därmed uppsidan fortsatt begränsad, såvida inte konjunkturutsikterna åter förbättras. Detta [...]

Läs hela


Aktuellt

Köpvärda fonder i sommar - Artikel i Placera.se den 2 juli 2018

Atlant Stability är en av de fonder som Avanza rekommenderar spm köpvärd fond i sommar. Läs mer på placera.se.

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad