Nyhet - Atlant Green Tech Metals

Den 24 juni bytte vår fond Atlant Precious namn till Atlant Green Tech Metals, ett namn som bättre speglar fondens nya fokus mot så kallade gröna metaller. Världens mål är Net zero 2050 vilket kräver en omfattande omställning bort från fossila bränslen till förnyelsebart. Denna omställning kräver nya och hållbara källor av material för att byggas.

Atlant Green Tech Metals är en aktivt förvaltad fond som investerar globalt i bolag som framställer metaller för den gröna energiomställningen, så kallade gröna metaller. I praktiken innebär det metaller som behövs till infrastruktur för framställning av fossilfri energi, elektrifiering och energilagring. Fonden investerar i gröna metallers hela livscykel från finansiering, prospektering, utvinning, förädling och återvinning. Fokus ligger främst på de bolag som deltar i uppbyggnaden av de europeiska och nordamerikanska leverantörsled som nu expanderas för att möta den explosiva tillväxt i efterfrågan som närmar sig.

Enligt en färsk rapport från IEA (International Energy Agency) kommer andelen förnyelsebar energi växa från 27 procent 2019 till 60 procent 2030. Investeringarna i sektorn kommer att tredubblas från 760 mdr USD 2019 till 2,200 mdr USD 2030.  Efterfrågan på elbilar kommer att öka med 18 gånger fram till 2030! Detta är en tillväxtmarknad. Omställningen till Net zero är en lång resa som precis har börjat.

Läs mer om Atlant Green Tech Metals.

.

 

 

Värdeutveckling

1 dagSenaste månaden
Atlant Edge-0.42%1.4% 
Atlant Green Tech Metals-0.62%-6.9% 
Atlant Högräntefond0.02%0.8% 
Atlant Multi-Strategy-0.14%0.0% 
Atlant Opportunity A-0.12%1.5% 
Atlant Protect-0.12%-0.3% 
Atlant Sharp0.30%0.8% 
Atlant Stability-0.01%0.9% 

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar juni 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Facit på månaden blev en blygsam uppgång på en dryg procent. Fortsatt är det enda större hot vi för närvarande ser mot en fortsatt likviditetsstyrd uppgång att markna [...]

Läs hela


Aktuellt

Atlant Precious byter namn till Atlant Green Tech Metals och ändrar inriktning: Ska investera i bolag och metaller för en grön energiomställning

För att ta tillvara på de stora möjligheterna inom den gröna omställningen och EU:s mål  att vara klimatneutrala år 2050 – Net Zero 2050 – ändrar Atlant Fonder nu förvaltningsinriktningen i en av sina fonder och döper om den [...]

Läs hela

 

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund