Stark utveckling 2021

Atlant Fonder har haft ett lyckosamt 2021. Fonderna har överlag gett en hög riskjusterad avkastning och våra marknadsneutrala fonder har samtliga överträffat sin målavkastning. Även på tre och fem år är avkastningstalen starka. Jämför vi våra räntealternativ mot företagsobligationsfonder och liknande alternativa fonder är avkastningen i toppklass. 

Vår fina historik har medfört att våra fonder blivit alltmer tillgängliga genom att de kommit in på olika fondplattformar. Vi kan med glädje konstatera att fondvolymen under året ökat från 4,7 till 7,2 miljarder. 

2022 blir ett spännande år
Stockholmsbörsen har gett finfin avkastning tre år i rad och avslutade 2021 med en uppgång på hela 35 procent. Det har lönat sig att ta risk. Även på kreditmarknaden har risktagande belönats samtidigt som kreditspreadarna gått ihop och medfört att företagsobligationsfonder generellt sett hade ett starkt år. 

Frågan är vad som händer 2022?  Överlag ser förutsättningarna för fortsatt börsuppgång bra ut men det finns som alltid mycket att oroa sig för och som kan stöka till det. Man ska nog vara beredd på att det kommer bli ett mer turbulent börsår.  Ränteläget och de låga kreditspreadarna gör att företagsobligationsfonder lär få svårt att nå 2021 års avkastningstal. I flera fall talar vi om en förväntad avkastning på cirka 2 procent.

Atlant Fonder har tagit höjd för en mer turbulent marknad och våra räntealternativ har skydd på mot större börsnedgångar och även skydd på mot ränteuppgångar. Atlant Opportunitys målavkastning är riskfri ränta +5 procent vilket är vad vi siktar på att uppnå över tid. Beroende på marknadsutvecklingen och vår skicklighet kan avkastning bli något högre eller lägre under ett enskilt år. Atlant Edge är en offensivare variant av Opportunity och har de senaste två åren avkastat 18  respektive 19,1 procent.

Värdeutveckling

1 dagSenaste månaden
Atlant Edge0.19%  
Atlant Future-1.26%  
Atlant Green Tech Metals0.65%  
Atlant Högräntefond0.01%  
Atlant Multi-Strategy-0.02%  
Atlant Opportunity A-0.15%  
Atlant Protect-0.23%  
Atlant Sharp0.10%  
Atlant Stability-0.03%  

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar december 2021

Marknadsutveckling och prognos 2022

I den förra månadskommentaren skrev vi: ”Därmed fortsätter vi arbeta utifrån vår huvudtes att börsen är inne i det sista stora benet upp, med en potential på ytterligare ca 25–35 procent till [...]

Läs hela


Aktuellt

Placeras utvalda fonder januari 2022

Atlant Opportunity alltjämt med som utvald fond hos Placeras Pär Ståhl för januari 2022. Läs mer här.

Läs hela

 

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund